زنی ۳۹ ساله، که دختر سه ساله اش پس از سقوط از بالکان خانه در منطقه مین تاونوس ( Main-Taunus)،جان خود را از دست داده بود، بلاخره در جریان محکمه صحبت نمود. به گزارش هِسن شو، این زن گفته است که به دلیل بیماری روانی و حالت ناتوانی مرتکب گناه شده است، واین اقدام خود را به یاد نمی‌آورد. اوهمچنان یاد‌آور شد، که گوش نکردن به توصیه‌های پزشکان اشتباه بزرگی بوده است، زیرا ممکن بود از «این عمل وحشتناک» جلوگیری کند. گفته می‌شود که، این زن در قدم نخست دو کودک یک ساله و سه ساله را از بالکن به پایین پرتاب نموده بود و در اخر خودش را. به گفته پلیس کودک یکساله جان به سلامت برده است.

ژانویه 12, 2023

جریان محکمه مادر به دلیل پرتاب کودک سه ساله از بالکن

زنی ۳۹ ساله، که دختر سه ساله اش پس از سقوط از بالکان خانه در منطقه مین تاونوس ( Main-Taunus)،جان خود را از دست داده بود، بلاخره در جریان محکمه صحبت نمود. به گزارش هِسن شو، این زن گفته است که به دلیل بیماری روانی و حالت ناتوانی مرتکب گناه شده است، واین اقدام خود را به یاد نمی‌آورد. اوهمچنان یاد‌آور شد، که گوش نکردن به توصیه‌های پزشکان اشتباه بزرگی بوده است، زیرا ممکن بود از «این عمل وحشتناک» جلوگیری کند. گفته می‌شود که، این زن در قدم نخست دو کودک یک ساله و سه ساله را از بالکن به پایین پرتاب نموده بود و در اخر خودش را. به گفته پلیس کودک یکساله جان به سلامت برده است.