پس از استعفای وزیر دفاع آلمان، کریستینه لمبرشت (SPD)، صدراعظم اولاف شولتس قرار است امروز جانشینی برای او معرفی کند. به گفته تاگزشاو، ماری اگنس زیمرمن، سیاستمدار امور دفاعی از حزب لیبرال‌ها، معتقد است که به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، این خلاء باید هرچه سریع‌تر پر شود. جانشین لمبرشت با وظایف سنگینی در آینده روبه‌رو خواهد بود که از جمله می‌توان به نوسازی ارتش آلمان اشاره کرد که بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد یورویی به آن تعلق گرفته است.

ژانویه 17, 2023

جانشین وزیر دفاع آلمان چه کسی خواهد بود؟

پس از استعفای وزیر دفاع آلمان، کریستینه لمبرشت (SPD)، صدراعظم اولاف شولتس قرار است امروز جانشینی برای او معرفی کند. به گفته تاگزشاو، ماری اگنس زیمرمن، سیاستمدار امور دفاعی از حزب لیبرال‌ها، معتقد است که به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، این خلاء باید هرچه سریع‌تر پر شود. جانشین لمبرشت با وظایف سنگینی در آینده روبه‌رو خواهد بود که از جمله می‌توان به نوسازی ارتش آلمان اشاره کرد که بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد یورویی به آن تعلق گرفته است.