مردی در یک رستوران در مرکز شهر فرانکفورت به مردی ۵۴ ساله پیش از ساعت ده شب گذشته شلیک کرد. به گزارش هسن شاو، سخنگوی پلیس گفته است که فرد مجروح با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد. درهمین حال پلیس از فرارعامل جنایت خبر داده است. بعد از حادثه اطراف رستوران که درخیابان Fressgass موقیعت دارد، توسط ماموران پلیس محاصره شده بود. ولی از شب گذشته تا به حال از دستگیری فرد مظنون خبری در دست نیست.

فوریه 16, 2023

مجروح شدن مردی بر اثر شلیک گلوله در فرانکفورت

مردی در یک رستوران در مرکز شهر فرانکفورت به مردی ۵۴ ساله پیش از ساعت ده شب گذشته شلیک کرد. به گزارش هسن شاو، سخنگوی پلیس گفته است که فرد مجروح با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد. درهمین حال پلیس از فرارعامل جنایت خبر داده است. بعد از حادثه اطراف رستوران که درخیابان Fressgass موقیعت دارد، توسط ماموران پلیس محاصره شده بود. ولی از شب گذشته تا به حال از دستگیری فرد مظنون خبری در دست نیست.