افراد بی‌خانمان و نیازمند در فرانکفورت می‌توانند بخشی از غذای عید پاک را از حیاط رومر (im Innenhof des Römers) در روز جمعه به‌دست آورند. به گزارش فرانکفورتر الگماین، در آفنباخ، دارمشتات، ویسبادن و کاسل نیز افرادی که به کمک نیاز دارند، می‌توانند از این  وعده غذایی که شامل سیب زمینی، سس سبز و تخم مرغ می‌شود، مستفید شوند. گفته می‌شود، غذا و هدایا از ساعت ۱۲ ظهر تا ۴ بعد از ظهر  توسط داوطلبان توزیع می‌شود. قابل ذکرست که شهرداران  سرپرستی این خدمات را بر عهده دارند و بنیاد Bernd Reisig این کمپین را سازماندهی کرده که برای چهارمین بار توسط "Hitradio FFH" حمایت می شود.

مارس 27, 2024

توزیع غذا و هدایا بین بی‌خانمان‌ها و نیازمندان در عید پاک

افراد بی‌خانمان و نیازمند در فرانکفورت می‌توانند بخشی از غذای عید پاک را از حیاط رومر (im Innenhof des Römers) در روز جمعه به‌دست آورند. به گزارش فرانکفورتر الگماین، در آفنباخ، دارمشتات، ویسبادن و کاسل نیز افرادی که به کمک نیاز دارند، می‌توانند از این  وعده غذایی که شامل سیب زمینی، سس سبز و تخم مرغ می‌شود، مستفید شوند. گفته می‌شود، غذا و هدایا از ساعت ۱۲ ظهر تا ۴ بعد از ظهر  توسط داوطلبان توزیع می‌شود. قابل ذکرست که شهرداران  سرپرستی این خدمات را بر عهده دارند و بنیاد Bernd Reisig این کمپین را سازماندهی کرده که برای چهارمین بار توسط “Hitradio FFH” حمایت می شود.