در حالی که مسافران در ترددهای محلی و بین‌المللی از فردا می‌توانند بدون ماسک کار کنند، از امروز قانون موجودیت دو عدد ماسک (FFP۲) یا ماسک پزشکی در داخل بسته‌ کمک‌های اولیه در داخل وسایط حمل و نقل، مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی جاده‌ای (StVO)  در سراسر کشور اعمال می‌شود. همانطور که ADAC گزارش داده، جعبه کمک های اولیه وسیله نقلیه  با نسخه های معتبر (DIN ۱۳۱۶۴ ژانویه ۱۹۹۸) و ژانویه ۲۰۱۴ نیازی برای جایگزینی یا مقاوم سازی ندارد، زیرا دوعدد ماسک داخل این جعبه ها موجود است. در همین حال، ADAC توصیه می کند:« با خرید بسته جدید به موجودیت دو ماسک توجه کنید.»

فوریه 1, 2023

توجه:دو عدد ماسک در جعبه کمک های اولیه

در حالی که مسافران در ترددهای محلی و بین‌المللی از فردا می‌توانند بدون ماسک کار کنند، از امروز قانون موجودیت دو عدد ماسک (FFP۲) یا ماسک پزشکی در داخل بسته‌ کمک‌های اولیه در داخل وسایط حمل و نقل، مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی جاده‌ای (StVO)  در سراسر کشور اعمال می‌شود. همانطور که ADAC گزارش داده، جعبه کمک های اولیه وسیله نقلیه  با نسخه های معتبر (DIN ۱۳۱۶۴ ژانویه ۱۹۹۸) و ژانویه ۲۰۱۴ نیازی برای جایگزینی یا مقاوم سازی ندارد، زیرا دوعدد ماسک داخل این جعبه ها موجود است. در همین حال، ADAC توصیه می کند:« با خرید بسته جدید به موجودیت دو ماسک توجه کنید.»