دو ماه پس از انتخابات ایالتی اینک نماینده‌های حزب‌های دموکرات مسیحی (CDU) و سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در مورد پیش‌نویس توافقنامه ائتلافی با هم به توافق رسیده و با شعار “یکی برای همه” اعلام شد. به گزارش هسن‌شاو، نکات اساسی پیش نویس این توافقنامه شامل یک برنامه سرمایه گذاری برای مراکز مهدکودک و یک سیاست مهاجرتی محدودتر است. این نخستین بار است که یک ائتلاف CDU/SPD در ایالت هسن شکل گرفته است. قابل ذکرست که توافقنامه ائتلافی ممکن است در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ به امضا برسد.

دسامبر 14, 2023

توافق دولت ائتلافی آینده ایالت هسن

دو ماه پس از انتخابات ایالتی اینک نماینده‌های حزب‌های دموکرات مسیحی (CDU) و سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در مورد پیش‌نویس توافقنامه ائتلافی با هم به توافق رسیده و با شعار “یکی برای همه” اعلام شد. به گزارش هسن‌شاو، نکات اساسی پیش نویس این توافقنامه شامل یک برنامه سرمایه گذاری برای مراکز مهدکودک و یک سیاست مهاجرتی محدودتر است. این نخستین بار است که یک ائتلاف CDU/SPD در ایالت هسن شکل گرفته است. قابل ذکرست که توافقنامه ائتلافی ممکن است در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ به امضا برسد.