بر اساس یک تحقیق، تمایل به کمک در آلمان با وجود تورم افزایش یافته است. مردم این کشور به ویژه با کمک به اوکراین سخاوتمند بوده اند. علیرغم تورم و قیمت بالای انرژی، آلمانی‌ها در طول سال گذشته همچنان مبالغ هنگفتی را به موسسات خیریه و کلیساها داده اند. بر اساس «ترازنامه کمک ۲۰۲۲» که توسط شورای کمک مالی آلمان در روز چهارشنبه در برلین ارائه شد، در مجموع تقریبا ۵.۷ میلیارد یورو اهدا شده است. میراث، کمک‌های مالی شرکت‌ها و کمک‌های مالی به احزاب و سازمان‌های سیاسی شامل این روند نمی‌شود. شورای کمک‌های مالی آلمان متشکل از ۷۰ سازمان غیرانتفاعی است.
فوریه 2, 2023

تمایل به کمک در آلمان: کمک‌های مالی فراوان با وجود تورم

بر اساس یک تحقیق، تمایل به کمک در آلمان با وجود تورم افزایش یافته است. مردم این کشور به ویژه با کمک به اوکراین سخاوتمند بوده اند. علیرغم تورم و قیمت بالای انرژی، آلمانی‌ها در طول سال گذشته همچنان مبالغ هنگفتی را به موسسات خیریه و کلیساها داده اند. بر اساس «ترازنامه کمک ۲۰۲۲» که توسط شورای کمک مالی آلمان در روز چهارشنبه در برلین ارائه شد، در مجموع تقریبا ۵.۷ میلیارد یورو اهدا شده است. میراث، کمک‌های مالی شرکت‌ها و کمک‌های مالی به احزاب و سازمان‌های سیاسی شامل این روند نمی‌شود. شورای کمک‌های مالی آلمان متشکل از ۷۰ سازمان غیرانتفاعی است.