فوریه 10, 2023

تلاش برای پیدا کردن کودک منجر به کشف ۱۰۰ دوچرخه شد

آخر هفته گذشته پولیس فریدبرگ هنگام جستجو برای یافتن کودک سه ساله گم شده، بیشتراز ۱۰۰ دوچرخه و یک اسکوتر را در باغی کشف کرد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو از گفته مادر این کودک به پولیس، دختر‌بچه گم شده ساعاتی بعد سالم و سرحال پیدا شد. به گفته پولیس صاحب این باغ که مرد ۶۳ ساله ایست، نتوانسته دلیل موجودیت این همه دوچرخه در باغش را بگوید، بازجوئی ها از او به ظن یک دزدی بزرگ ادامه دارد . بر اساس ادعای پولیس ۴ دوچرخه و اسکوتر به عنوان اموال دزدی شده مشخص شده و بقیه اموال در کانتینری که مربوط پولیس است نگهداری می‌شود. پولیس افزوده: اینک منشاء اموال باقی مانده حایز اهمیت است. دوچرخه‌ها بیشتر مدل‌های قدیمی‌اند و در بین شان دوچرخه‌های هلندی و دوچرخه‌های زنان به چشم می‌خورد. پولیس از همه شهروندان فریدبرگ و حومه خواسته اگر در سالهای اخیر دوچرخه‌ شان دزدی شده، با ارائه مشخصاتش شانس پیدا شدنش در بین این همه دوچرخه را بیازمایند.