خانه اولاف شولتس ، صدراعظم آلمان عصر یکشنبه گذشته، در پوتسدام مورد سوء قصد سرقت قرار گرفت. تی انلاین به نقل از مجله آلمانی " اشپیگل" گزارش داد، در حالیکه صدراعظم در یک جلسه در ساختمان دیگر بود، فردی با پوشش ماسک هالووین، دستکش های ضد سرقت و چراغی بر سر، سعی کرد تا وارد خانه شولتس شود. گفته می‌شود، دراین جریان، پلیس از تلاش برای سرقت آگاه شد که باعث فرار سارق شد. پس از این حادثه، پلیس تدابیر امنیتی در ساختمان را تشدید کرد و تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز نموده است.

مارس 28, 2023

تلاش برای سرقت از خانه اولاف شولتس

خانه اولاف شولتس ، صدراعظم آلمان عصر یکشنبه گذشته، در پوتسدام مورد سوء قصد سرقت قرار گرفت. تی انلاین به نقل از مجله آلمانی اشپیگلگزارش داد، در حالیکه صدراعظم در یک جلسه در ساختمان دیگر بود، فردی با پوشش ماسک هالووین، دستکش های ضد سرقت و چراغی بر سر، سعی کرد تا وارد خانه شولتس شود. گفته می‌شود، دراین جریان، پلیس از تلاش برای سرقت آگاه شد که باعث فرار سارق شد. پس از این حادثه، پلیس تدابیر امنیتی در ساختمان را تشدید کرد و تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز نموده است.