آوریل 14, 2023

تقاضا برای استخدام هیولا

قصر فرانکنشتاین برای یک اجرای برون مرزی‌اش اکتبر همین سال در فرانسه، دنبال بازیگر نقش هیولا می‌گردد. تیمی از قصر فرانکنشتاین در Mühltal در منطقه دارمشتات دیبورگ دنبال بازیگران نقش هیولا،جادوگر،خون آشام و زامبی می‌گردند.به گزارش خبرگزاری هسن شاو، شما باید علاقه اجرا در نقش‌های مخوف را در طول مدت ۷ روز داشته باشید. پنج اجرا در «لوراین» نزدیک «زاربروکن» خواهد بود. چون هیولاها حرف نمی‌زنند، آشنایی به زبان فرانسه هم نیاز نیست. تیم قصر فرانکنشتاین تمام مصارف سفر، مکان استراحت و خوردو خوراک را متقبل می‌شوند. کسانی‌که علاقمند اجرای این نقش‌ها هستند می‌توانند تا تاریخ ۲۴ ماه آوریل به این تیم درخواست بدهند.