دانشجویان آلمان می‌توانند از نیمه ماه مارس/ مارچ ۲۰۲۳ برای دریافت کمک‌هزینه انرژی درخواست دهند. به گفته rbb24، ایالت‌های فدرال وبسایت مشترکی را راه‌اندازی کرده‌اند که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی سراسر کشور می‌توانند از طریق آن برای دریافت کمک‌هزینه ۲۰۰ یورویی ثبت‌نام کنند. راه‌اندازی این وبسایت ماه‌ها به طول انجامیده و دانشجویان بسیاری را در انتظار نگه داشته است. این کمک‌هزینه شامل مالیات بر درآمد نمی‌باشد. دریافت‌کنندگان Bafög نیز می‌توانند درخواست دهند. همچنین دانشجویان شاغل می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه ۳۰۰ یورویی اقدام کنند. برای بازدید از وبسایت این‌جا کلیک کنید.

فوریه 15, 2023

تقاضای کمک‌هزینه انرژی برای دانشجویان از ۱۵ مارس

دانشجویان آلمان می‌توانند از نیمه ماه مارس/ مارچ ۲۰۲۳ برای دریافت کمک‌هزینه انرژی درخواست دهند. به گفته rbb24، ایالت‌های فدرال وبسایت مشترکی را راه‌اندازی کرده‌اند که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی سراسر کشور می‌توانند از طریق آن برای دریافت کمک‌هزینه ۲۰۰ یورویی ثبت‌نام کنند. راه‌اندازی این وبسایت ماه‌ها به طول انجامیده و دانشجویان بسیاری را در انتظار نگه داشته است. این کمک‌هزینه شامل مالیات بر درآمد نمی‌باشد. دریافت‌کنندگان Bafög نیز می‌توانند درخواست دهند. همچنین دانشجویان شاغل می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه ۳۰۰ یورویی اقدام کنند. برای بازدید از وبسایت این‌جا کلیک کنید.