بر اساس مطالعه ای که به سفارش وزارت اقتصاد فدرال انجام شده است، تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ خسارت اقتصادی ۹۰۰ میلیارد یورویی در آلمان ایجاد کند. استفان ونزل، وزیر امور اقتصاد فدرال (سبزها) می‌گوید: «تغییرات اقلیمی در حال حاضر پیامدهای اقتصادی جدی دارد که می‌تواند به شدت افزایش یابد». موسسه تحقیقات اقتصادی اکولوژیکی (IÖW)، انجمن تحقیقات ساختار اقتصادی (GWS) و Prognos AG روی این مطالعه کار کرده و امروز دوشنبه منشر کردند. هوبرتوس بارد، اقتصاددان از مؤسسه اقتصادی آلمان (IW) می‌گوید که علاوه بر تلاش‌های جهانی برای حفاظت از آب و هوا، اقدامات محلی برای سازگاری با آب و هوا نیز ضروری است. 
مارس 6, 2023

امکان گذاشتن هزینه ۹۰۰ میلیاردی بابت (تغییرات آب و هوا) روی دست آلمان

بر اساس مطالعه ای که به سفارش وزارت اقتصاد فدرال انجام شده است، تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ خسارت اقتصادی ۹۰۰ میلیارد یورویی در آلمان ایجاد کند. استفان ونزل، وزیر امور اقتصاد فدرال (سبزها) می‌گوید: «تغییرات اقلیمی در حال حاضر پیامدهای اقتصادی جدی دارد که می‌تواند به شدت افزایش یابد». موسسه تحقیقات اقتصادی اکولوژیکی (IÖW)، انجمن تحقیقات ساختار اقتصادی (GWS) و Prognos AG روی این مطالعه کار کرده و امروز دوشنبه منشر کردند. هوبرتوس بارد، اقتصاددان از مؤسسه اقتصادی آلمان (IW) می‌گوید که علاوه بر تلاش‌های جهانی برای حفاظت از آب و هوا، اقدامات محلی برای سازگاری با آب و هوا نیز ضروری است.