برف در آلمان کمتر و کمتر می‌بارد. از سال ۱۹۵۴، سریع‌ترین اسکی بازان جهان برای مسابقات حرفه‌ای اسکی به جنوب آلمان می‌آمدند. آخر هفته گذشته باید دوباره زمان این مسابقات بود. اما امسال مسابقه اسکی لغو شد. مارتینا بتز، رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی اسکی در گارمیش-پارتنکیرشن، می‌گوید: "برف خیلی کم باریده است. این برای ما بسیار بسیار ناامید کننده است. فقط تلخ است." اکنون پیست‌ها سفید شده‌اند و حتی امکان پیست دره برای گردشگران اسکی وجود دارد. اما با این حال، امکان یک مسابقه حرفه‌ای وجود ندارد. با وجود اینکه کوه‌ها از برف سفید است، کافی است کمی برف‌ها را با دست کنار بزنید تا چمن‌ها ظاهر شوند!

ژانویه 31, 2023

تغییرات آب و هوایی به شدت به پیست‌های اسکی ضربه می‌زند

برف در آلمان کمتر و کمتر می‌بارد. از سال ۱۹۵۴، سریع‌ترین اسکی بازان جهان برای مسابقات حرفه‌ای اسکی به جنوب آلمان می‌آمدند. آخر هفته گذشته باید دوباره زمان این مسابقات بود. اما امسال مسابقه اسکی لغو شد. مارتینا بتز، رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی اسکی در گارمیش-پارتنکیرشن، می‌گوید: “برف خیلی کم باریده است. این برای ما بسیار بسیار ناامید کننده است. فقط تلخ است.” اکنون پیست‌ها سفید شده‌اند و حتی امکان پیست دره برای گردشگران اسکی وجود دارد. اما با این حال، امکان یک مسابقه حرفه‌ای وجود ندارد. با وجود اینکه کوه‌ها از برف سفید است، کافی است کمی برف‌ها را با دست کنار بزنید تا چمن‌ها ظاهر شوند!