پس از تظاهرات برلین و لایپزیک، حدود ۳۰ هزار تظاهرکننده عصر سه‌شنبه ۱۶ ژانویه در شهر کلن علیه راستگرایان تجمع کردند. این تظاهرات در واکنش به نشست اخیر حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) و گروه‌های راستگرا انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، این تظاهرات ابتدا با شعار «اتحاد علیه نژادپرستی» در فرصت کوتاهی ثبت شده بود و تنها هزار نفر در آن ثبت‌نام کرده بودند، اما درنهایت حدود ۳۰ هزار نفر باوجود برف و سرما از مرکز شهر به‌سوی رودخانه راین راهپیمایی کردند. سخنگوی پلیس این تظاهرات را «کاملا صلح‌آمیز» توصیف کرد. بسیاری از تظاهرکنندگان در بنرها و پرچم‌های خود خواستار «ممنوعیت حزب AfD» شدند.

ژانویه 17, 2024

تظاهرات ده‌ها هزار نفر در کُلنِ آلمان علیه راستگرایان

پس از تظاهرات برلین و لایپزیک، حدود ۳۰ هزار تظاهرکننده عصر سه‌شنبه ۱۶ ژانویه در شهر کلن علیه راستگرایان تجمع کردند. این تظاهرات در واکنش به نشست اخیر حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) و گروه‌های راستگرا انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، این تظاهرات ابتدا با شعار «اتحاد علیه نژادپرستی» در فرصت کوتاهی ثبت شده بود و تنها هزار نفر در آن ثبت‌نام کرده بودند، اما درنهایت حدود ۳۰ هزار نفر باوجود برف و سرما از مرکز شهر به‌سوی رودخانه راین راهپیمایی کردند. سخنگوی پلیس این تظاهرات را «کاملا صلح‌آمیز» توصیف کرد. بسیاری از تظاهرکنندگان در بنرها و پرچم‌های خود خواستار «ممنوعیت حزب AfD» شدند.