در تظاهرات روز شنبه در Opernplatz که توسط ایرانیان بر علیه رژیم جمهوری اسلامی برگذار شده بود، علی رغم تعداد کم که به ۱۰۰ نفر می‌رسید ولی خواسته‌های‌شان روشن بود و اینبار خواستار واکنش مشخص دولت فدرال علیه رژیم بودند. شهناز مرتب که خودش هم زمانی از زندانیان جمهوری اسلامی بوده می‌گوید: "ما اینجا خواستار دفاع از خواسته‌های ایرانیان هستیم". به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر روند شاو،اینک SPD در فرانکفورت خواستارعدم مذاکره شهرداری مبنی بر دادن اجازه به کنسولگری ایران جهت ساخت باغی کوچک (Teehaus) درخیابان ریموند است. سیمون ویچ، عضو شورای شهرمی‌گوید: " من بجای چایخانه به رژیمی که بی رویه حکم اعدام صادر میکند، خواستار باغی از حقوق بشر هستم". " با رژیم غیر قانونی و ناعادلانه ‌ای که علیه مردم خودش می‌جنگد، نمی‌شود مذاکره کرد" .

فوریه 27, 2023

تضاهرکننده‌ها خواهان واکنش دولت فدرال اند

در تظاهرات روز شنبه در Opernplatz که توسط ایرانیان بر علیه رژیم جمهوری اسلامی برگذار شده بود، علی رغم تعداد کم که به ۱۰۰ نفر می‌رسید ولی خواسته‌های‌شان روشن بود و اینبار خواستار واکنش مشخص دولت فدرال علیه رژیم بودند. شهناز مرتب که خودش هم زمانی از زندانیان جمهوری اسلامی بوده می‌گوید: “ما اینجا خواستار دفاع از خواسته‌های ایرانیان هستیم”. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر روند شاو،اینک SPD در فرانکفورت خواستارعدم مذاکره شهرداری مبنی بر دادن اجازه به کنسولگری ایران جهت ساخت باغی کوچک (Teehaus) درخیابان ریموند است. سیمون ویچ، عضو شورای شهرمی‌گوید: ” من بجای چایخانه به رژیمی که بی رویه حکم اعدام صادر میکند، خواستار باغی از حقوق بشر هستم”. ” با رژیم غیر قانونی و ناعادلانه ‌ای که علیه مردم خودش می‌جنگد، نمی‌شود مذاکره کرد” .