صدراعظم شولز از همکاری جدید مواد خام با شیلی خبر داده است. دولت در برلین امیدوار است که این توافق دسترسی بهتری به مواد معدنی حیاتی که برای گذار به اقتصاد سبز حیاتی هستند، فراهم کند. با توجه به صنعت خودروسازی در شیلی، آلمان می‌خواهد لیتیوم بیشتری را که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی مورد نیاز است، تامین کند. بزرگترین ذخایر فلز فوق سبک جهان در به اصطلاح "مثلث لیتیوم" - در مثلث مرزی آرژانتین، بولیوی و شیلی است. در اولین سفر خود به آمریکای جنوبی به عنوان صدراعظم، اولاف شولز از همکاری مواد خام جدید با شیلی برای تحول سبز در آلمان خبر داد. آلمان همچنین می‌خواهد اطمینان حاصل کند که استخراج معدن مشاغل بیشتری در کشورهای مبدأ ایجاد می‌کند.

ژانویه 30, 2023

تصمیم شولتز به واردات از معادن شیلی

صدراعظم شولز از همکاری جدید مواد خام با شیلی خبر داده است. دولت در برلین امیدوار است که این توافق دسترسی بهتری به مواد معدنی حیاتی که برای گذار به اقتصاد سبز حیاتی هستند، فراهم کند. با توجه به صنعت خودروسازی در شیلی، آلمان می‌خواهد لیتیوم بیشتری را که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی مورد نیاز است، تامین کند. بزرگترین ذخایر فلز فوق سبک جهان در به اصطلاح “مثلث لیتیوم” – در مثلث مرزی آرژانتین، بولیوی و شیلی است. در اولین سفر خود به آمریکای جنوبی به عنوان صدراعظم، اولاف شولز از همکاری مواد خام جدید با شیلی برای تحول سبز در آلمان خبر داد. آلمان همچنین می‌خواهد اطمینان حاصل کند که استخراج معدن مشاغل بیشتری در کشورهای مبدأ ایجاد می‌کند.