کشورهای اروپایی معمولا از کسانی که درخواست پیوست به خانواده داده‌اند، می‌خواهند که شخصا برای ارائه درخواست حاضر شوند. این در حالی‌ست که امکان سفر به خارج از کشور برای بسیاری از درخواست‌کنندگان وجود ندارد. به گزارش روزنامه میگاتزین، دادگستری اروپا (ECJ) به‌تازگی حکمی در این زمینه صادر کرده که براساس آن باید شرایط ویژه خانواده‌ها هنگام بررسی درخواست‌شان در نظر گرفته شده و امکان ارسال درخواست از طریق ایمیل فراهم شود. دادگاه اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید انعطاف‌پذیر باشند و قرار ملاقات‌های شخصی را تا حد ممکن کاهش دهند. حضور درخواست‌کنندگان برای احراز هویت بهتر است در مراحل پایانی انجام شود. حکم دادگستری اروپا مربوط به پرونده خانواده‌ای سوری می‌شود که درخواست خود را به بلژیک ارسال کرده بودند.

آوریل 19, 2023

تسهیل مقررات پیوست به خانواده براساس حکم دادگستری اروپا

کشورهای اروپایی معمولا از کسانی که درخواست پیوست به خانواده داده‌اند، می‌خواهند که شخصا برای ارائه درخواست حاضر شوند. این در حالی‌ست که امکان سفر به خارج از کشور برای بسیاری از درخواست‌کنندگان وجود ندارد. به گزارش روزنامه میگاتزین، دادگستری اروپا (ECJ) به‌تازگی حکمی در این زمینه صادر کرده که براساس آن باید شرایط ویژه خانواده‌ها هنگام بررسی درخواست‌شان در نظر گرفته شده و امکان ارسال درخواست از طریق ایمیل فراهم شود. دادگاه اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید انعطاف‌پذیر باشند و قرار ملاقات‌های شخصی را تا حد ممکن کاهش دهند. حضور درخواست‌کنندگان برای احراز هویت بهتر است در مراحل پایانی انجام شود. حکم دادگستری اروپا مربوط به پرونده خانواده‌ای سوری می‌شود که درخواست خود را به بلژیک ارسال کرده بودند.