فرانکفورت از پنجشنبه ۱۸ می تا یکشنبه ۲۱ مه، جشن دموکراسی را با جشنواره پاولس کرشن فیست (Paulskirchenfest) برگزار می کند. ۱۷۵ سال پیش، اولین پارلمان منتخب آزاد در آلمان در قالب یک مجمع ملی در پاولس کرش تشکیل شد. به گزارش سایت فرانکفورت تیپ، شهردار نرگس اسکندری گرونبرگ تأکید نموده است: «پاولس کرش فرانکفورت، یکی از مهمترین نمادهای دموکراسی امروز است. به ویژه در دنیای امروز که با تحولات جهانی مشخص می شود که خاطره خاستگاه دموکراسی به طرز شگفت انگیزی موضوعی مهم است.» گفته می‌شود، بازدیدکنندگان می‌توانند، شاهد صحنه موسیقی، اجراهای تئاتر، نمایشگاه‌های ویژه، سخنرانی‌ها و بحث‌ها باشند.

آوریل 25, 2023

تجلیل از تاریخ دموکراسی در فرانکفورت

فرانکفورت از پنجشنبه ۱۸ می تا یکشنبه ۲۱ مه، جشن دموکراسی را با جشنواره پاولس کرشن فیست (Paulskirchenfest) برگزار می کند. ۱۷۵ سال پیش، اولین پارلمان منتخب آزاد در آلمان در قالب یک مجمع ملی در پاولس کرش تشکیل شد. به گزارش سایت فرانکفورت تیپ، شهردار نرگس اسکندری گرونبرگ تأکید نموده است: «پاولس کرش فرانکفورت، یکی از مهمترین نمادهای دموکراسی امروز است. به ویژه در دنیای امروز که با تحولات جهانی مشخص می شود که خاطره خاستگاه دموکراسی به طرز شگفت انگیزی موضوعی مهم است.» گفته می‌شود، بازدیدکنندگان می‌توانند، شاهد صحنه موسیقی، اجراهای تئاتر، نمایشگاه‌های ویژه، سخنرانی‌ها و بحث‌ها باشند.