برای نخستین بار در جهان، بیمارستانی در فرانکفورت ساخته شده که بالاترین میزان صرفه‌جویی در انرژی را داراست. این ساختمان سالانه در هر مترمربع ۱۵۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌کند، درحالی‌که مصرف انرژی بیمارستان قدیمی سالانه ۵۰۰ کیلووات ساعت در مترمربع بوده است. هزینه ساخت این بیمارستان که مجهز به فناوری پیشرفته پزشکی است، برابر با ۲۶۰ میلیون یورو بوده است. انتظار می‌رود که در بیمارستان جدید ۸۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی شود. پنجره‌های این ساختمان چند جداره است و هوای تازه به‌طور مداوم در اتاق‌ها جریان دارد.

فوریه 7, 2023

بیمارستانی با بیشترین میزان صرفه‌جویی انرژی در فرانکفورت

برای نخستین بار در جهان، بیمارستانی در فرانکفورت ساخته شده که بالاترین میزان صرفه‌جویی در انرژی را داراست. این ساختمان سالانه در هر مترمربع ۱۵۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌کند، درحالی‌که مصرف انرژی بیمارستان قدیمی سالانه ۵۰۰ کیلووات ساعت در مترمربع بوده است. هزینه ساخت این بیمارستان که مجهز به فناوری پیشرفته پزشکی است، برابر با ۲۶۰ میلیون یورو بوده است. انتظار می‌رود که در بیمارستان جدید ۸۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی شود. پنجره‌های این ساختمان چند جداره است و هوای تازه به‌طور مداوم در اتاق‌ها جریان دارد.