آوریل 5, 2023

بیش از ۹۲ میلیون یورو؛ خسارت پرداختی دویچه‌بان به مشتریانش

دویچه‌بان، شرکت ملی راه‌آهن آلمان (DB)، سال گذشته ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به دلیل لغو و تاخیر قطارها به مشتریان خود پرداخت کرده است. این رقم ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. به گفته تاگزشاو، این شرکت سال گذشته درمجموع ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار درخواست خسارت دریافت کرده که دلیل آن افزایش تعدادمسافران پس از همه‌گیری کرونا است. ریچارد لوتس، رییس راه‌آهن، هفته گذشته تایید کرد که بسیاری از قطارها به‌موقع حرکت نکرده‌اند. سال گذشته ۱۳۲ میلیون مسافر با قطارهای IC و ICE در آلمان سفر کرده‌اند. دویچه‌بان امسال انتظار ۱۵۵ میلیون مسافر را دارد که رکورد تازه‌ای خواهد بود.