دولت فدرال برای نخستین‌بار هزینه خرید واکسن‌های ویروس کووید ۱۹ را اعلام کرده است. براساس اسنادی که در اختیار رسانه‌های NDR، WDR و SZ قرار گرفته، این هزینه برابر با ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو است. به گفته تاگزشاو، واکسن‌های بیون‌تک/ فایزر و مدرنا در سال ۲۰۲۱ قیمت خود را ۵۰ درصد افزایش دادند. ارزان‌ترین قیمت متعلق به شرکت AstraZeneca بوده است. دولت فدرال در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۶ میلیون دوز را به ازای هر دوز ۲ یورو و ۳۰ سنت از این شرکت خریداری کرده است. شرکت آمریکایی مدرنا هر دوز را ۳۰ یورو فروخته است. شرکت‌های جانسون و جانسون و نواوکس نیز به ترتیب هر دوز را ۷ یورو و ۱۸ یورو و ۲۰ سنت قیمت‌گذاری کرده‌ بودند.

ژانویه 27, 2023

بیش از ۱۳ میلیارد یورو هزینه خرید واکسن کووید توسط دولت فدرال

دولت فدرال برای نخستین‌بار هزینه خرید واکسن‌های ویروس کووید ۱۹ را اعلام کرده است. براساس اسنادی که در اختیار رسانه‌های NDR، WDR و SZ قرار گرفته، این هزینه برابر با ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو است. به گفته تاگزشاو، واکسن‌های بیون‌تک/ فایزر و مدرنا در سال ۲۰۲۱ قیمت خود را ۵۰ درصد افزایش دادند. ارزان‌ترین قیمت متعلق به شرکت AstraZeneca بوده است. دولت فدرال در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۶ میلیون دوز را به ازای هر دوز ۲ یورو و ۳۰ سنت از این شرکت خریداری کرده است. شرکت آمریکایی مدرنا هر دوز را ۳۰ یورو فروخته است. شرکت‌های جانسون و جانسون و نواوکس نیز به ترتیب هر دوز را ۷ یورو و ۱۸ یورو و ۲۰ سنت قیمت‌گذاری کرده‌ بودند.