سال گذشته کارآموزان در آلمان برای نخستین بار درآمدی بالای ۱۰۰۰ یورو داشتند که افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. ارزیابی موسسه فدرال آموزش حرفه‌ای (BIBB) نشان می‌دهد که در غرب آلمان متوسط درآمد ۱۰۲۹ یورو و در شرق ۱۰۱۲ یورو بوده است. در مجموع حقوق کارآموزان نسبت به سال پیش از آن افزایش ۲/۵ درصدی را نشان می‌دهد گرچه تورم بر مخارج آن‌ها تاثیر مستقیم گذاشته است. به گفته تاگزشاو، شغل نجاری بالاترین حقوق، یعنی ۱۲۴۵ یورو، را به کارآموزانش پرداخت کرده است. شغل‌های دیگری مانند لوله‌کشی، بانکداری و بیمه نیز حقوق نسبتا بالایی را پرداخت کرده‌اند. این درحالی‌ست که کارآموزان حرفه‌های نقاشی، آرایشگری و نان‌پزی ۸۵۰ یورو و کفاشی اورتوپدی ۶۵۲ یورو دریافت کرده‌اند.

فوریه 8, 2023

بیش از ۱۰۰۰ یورو؛ حقوق کارآموزان در آلمان

سال گذشته کارآموزان در آلمان برای نخستین بار درآمدی بالای ۱۰۰۰ یورو داشتند که افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. ارزیابی موسسه فدرال آموزش حرفه‌ای (BIBB) نشان می‌دهد که در غرب آلمان متوسط درآمد ۱۰۲۹ یورو و در شرق ۱۰۱۲ یورو بوده است. در مجموع حقوق کارآموزان نسبت به سال پیش از آن افزایش ۲/۵ درصدی را نشان می‌دهد گرچه تورم بر مخارج آن‌ها تاثیر مستقیم گذاشته است. به گفته تاگزشاو، شغل نجاری بالاترین حقوق، یعنی ۱۲۴۵ یورو، را به کارآموزانش پرداخت کرده است. شغل‌های دیگری مانند لوله‌کشی، بانکداری و بیمه نیز حقوق نسبتا بالایی را پرداخت کرده‌اند. این درحالی‌ست که کارآموزان حرفه‌های نقاشی، آرایشگری و نان‌پزی ۸۵۰ یورو و کفاشی اورتوپدی ۶۵۲ یورو دریافت کرده‌اند.