در نظرسنجی که توسط انجمن تحقیقات اجتماعی فورسا به سفارش RTL انجام شده‌است، بوریس پیستوریوس (SPD)، وزیر دفاع آلمان پس از کسب ۵۳ امتیاز به عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار آلمان شناخته شدبه گزارش خبرگزاری تی آنلاین، مقام دوم را دانیل گونتر (CDU) نخست وزیرایالت شلسویگهولشتاین با ۴۸ امتیاز به خود اختصاص داد. مقام سوم به اولاف شولتس (SPD) صدراعظم و مقام چهارم به هندریک فوست (CDU)، نخست وزیر ایالت نوردراینوستفالن رسیده استگفته می‌شود که بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع فدرال یکی از مخالفان فرستادن سلاح‌های مختلف‌النوع به اوکراین است.

فوریه 23, 2023

بوریس پیستوریوس، محبوب ترین سیاستمدار آلمان

در نظرسنجی که توسط انجمن تحقیقات اجتماعی فورسا به سفارش RTL انجام شده‌است، بوریس پیستوریوس (SPD)، وزیر دفاع آلمان پس از کسب ۵۳ امتیاز به عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار آلمان شناخته شدبه گزارش خبرگزاری تی آنلاین، مقام دوم را دانیل گونتر (CDU) نخست وزیرایالت شلسویگهولشتاین با ۴۸ امتیاز به خود اختصاص داد. مقام سوم به اولاف شولتس (SPD) صدراعظم و مقام چهارم به هندریک فوست (CDU)، نخست وزیر ایالت نوردراینوستفالن رسیده استگفته می‌شود که بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع فدرال یکی از مخالفان فرستادن سلاح‌های مختلف‌النوع به اوکراین است.