بهزاد کریم‌خانی، نویسنده و ژورنالیست ایرانی - آلمانی، برنده دور یازدهم جایزه «بودن‌بروکز» آلمان شد. او در رمان خود به نام «سگ، گرگ، شغال» به زندگی خانواده‌ای می‌پردازد که به یکی از شهرهای بزرگ آلمان مهاجرت کرده‌اند. به گفته روزنامه دویچلندفونک، موزه لوبک روز چهارشنبه با اعلام این خبر، زبان رمان را شاعرانه توصیف کرد و افزود که با زندگی متزلزل سه قهرمان آن تضاد ایجاد می‌کند. خانی در سال ۱۹۷۷ در تهران متولد شد و در سال ۱۹۸۶ با خانواده به آلمان مهاجرت کرد. او در رشته رسانه تحصیل کرده و اکنون ساکن برلین است و در منطقه کروتسبرگ به مدیریت یک بار می‌پردازد. جایزه «بودن‌بروکز» هر دو سال یک بار به نویسنده‌ای در آلمان اهدا می‌شود و نام آن برگرفته از نخستین رمان موفق آلمان نوشته‌ توماس مان است.

ژانویه 11, 2024

بهزاد کریم‌خانی برنده جایزه ادبی «بودن‌بروکز» آلمان

بهزاد کریم‌خانی، نویسنده و ژورنالیست ایرانی – آلمانی، برنده دور یازدهم جایزه «بودن‌بروکز» آلمان شد. او در رمان خود به نام «سگ، گرگ، شغال» به زندگی خانواده‌ای می‌پردازد که به یکی از شهرهای بزرگ آلمان مهاجرت کرده‌اند. به گفته روزنامه دویچلندفونک، موزه لوبک روز چهارشنبه با اعلام این خبر، زبان رمان را شاعرانه توصیف کرد و افزود که با زندگی متزلزل سه قهرمان آن تضاد ایجاد می‌کند. خانی در سال ۱۹۷۷ در تهران متولد شد و در سال ۱۹۸۶ با خانواده به آلمان مهاجرت کرد. او در رشته رسانه تحصیل کرده و اکنون ساکن برلین است و در منطقه کروتسبرگ به مدیریت یک بار می‌پردازد. جایزه «بودن‌بروکز» هر دو سال یک بار به نویسنده‌ای در آلمان اهدا می‌شود و نام آن برگرفته از نخستین رمان موفق آلمان نوشته‌ توماس مان است.