شروع هفته اندکی سرد ولی قابل تحمل در بیشترمناطق هسن خواهد بود. بر اساس اعلام روز دوشنبه سرویس هوا شناسی آلمان (DWD) در طول روز،امکان بارش باران، تگرگ و رعد و برق و حتی طوفان های شدید در مناطقی خواهد بود. بر اساس پیش بینی‌ها در مناطق پایین ترهوا ابری با امکان بارش باران،برفک و یا تگرگ هم می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، به نقل از سرویس هواشناسی آلمان، امکان بارش برف در کوه های کم ارتفاع خواهد بود و بلندترین درجه هوا بین ۵ تا ۹ درجه و در ارتفاعات تا ۱- درجه هم خواهد رسید. همچنین شب سه شنبه امکان یخ بندان خفیف و درجه هوا به ۲- و ۴-  درجه و در ارتفاعات تا ۵- درجه هم خواهد رسید.در برخی مناطق مراقب سطح لیز جاده ها به علت یخ زدگی باشید.

مارس 27, 2023

بهار بدون باران مگر ممکن است

شروع هفته اندکی سرد ولی قابل تحمل در بیشترمناطق هسن خواهد بود. بر اساس اعلام روز دوشنبه سرویس هوا شناسی آلمان (DWD) در طول روز،امکان بارش باران، تگرگ و رعد و برق و حتی طوفان های شدید در مناطقی خواهد بود. بر اساس پیش بینی‌ها در مناطق پایین ترهوا ابری با امکان بارش باران،برفک و یا تگرگ هم می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، به نقل از سرویس هواشناسی آلمان، امکان بارش برف در کوه های کم ارتفاع خواهد بود و بلندترین درجه هوا بین ۵ تا ۹ درجه و در ارتفاعات تا ۱- درجه هم خواهد رسید. همچنین شب سه شنبه امکان یخ بندان خفیف و درجه هوا به ۲- و ۴-  درجه و در ارتفاعات تا ۵- درجه هم خواهد رسید.در برخی مناطق مراقب سطح لیز جاده ها به علت یخ زدگی باشید.