یک جوان خوش شانس باشنده شهر آفن بخ ایالت هِسن، در قرعه کشی روز چهارشنبه توانست برنده یک جایزه قرعه کشی به ارزش یک میلیون دلارشود. او تنها بازیکن در آلمان بود که روی اعداد زیر ۱، ۸، ۲۱، ۲۵، ۳۷ و ۴۶ در قرعه کشی Six-out-۴۹ شرط بندی کرد.
ژانویه 19, 2023

بزرگترین جایزه قرعه کشی یک جوان ساکن آفن باخ

یک جوان خوش شانس باشنده شهر آفن بخ ایالت هِسن، در قرعه کشی روز چهارشنبه توانست برنده یک جایزه قرعه کشی به ارزش یک میلیون دلارشود. او تنها بازیکن در آلمان بود که روی اعداد زیر ۱، ۸، ۲۱، ۲۵، ۳۷ و ۴۶ در قرعه کشی Six-out-۴۹ شرط بندی کرد.