برنامه پروازهای تابستانی ۲۰۲۴ در فرودگاه فرانکفورت آغاز شد. این برنامه شامل ۸۳ خط هوایی به ۲۸۳ مقصد در ۹۰ کشور است. به گزارش فرانکفورترنای‌پرس، فرانکفورت به عنوان مهم‌ترین قطب بین‌المللی ترافیک هوایی آلمان با بیشترین تعداد مقاصد بین‌المللی شناخته شده است. در این برنامه، مقاصد تعطیلاتی جدیدی مانند لوفوتن در ترکیه و شهرهای ایالات متحده اعمال شده‌اند. همچنین، اتصالات به شهرهای مانند هارستاد/نارویک در نروژ و رالی-دورهم در ایالات متحده افزایش یافته است. با افزایش تعداد پروازها، امکانات جدیدی مانند پروازهای مستقیم به مینیاپولیس و شهرهای آمریکایی دیگر نیز فراهم شده است. این برنامه تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ معتبر است و برای مسافران فرصت‌های جدیدی را فراهم می‌کند.

آوریل 2, 2024

برنامه پرواز تابستانی ۲۰۲۴ در فرودگاه فرانکفورت

برنامه پروازهای تابستانی ۲۰۲۴ در فرودگاه فرانکفورت آغاز شد. این برنامه شامل ۸۳ خط هوایی به ۲۸۳ مقصد در ۹۰ کشور است. به گزارش فرانکفورترنای‌پرس، فرانکفورت به عنوان مهم‌ترین قطب بین‌المللی ترافیک هوایی آلمان با بیشترین تعداد مقاصد بین‌المللی شناخته شده است. در این برنامه، مقاصد تعطیلاتی جدیدی مانند لوفوتن در ترکیه و شهرهای ایالات متحده اعمال شده‌اند. همچنین، اتصالات به شهرهای مانند هارستاد/نارویک در نروژ و رالی-دورهم در ایالات متحده افزایش یافته است. با افزایش تعداد پروازها، امکانات جدیدی مانند پروازهای مستقیم به مینیاپولیس و شهرهای آمریکایی دیگر نیز فراهم شده است. این برنامه تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ معتبر است و برای مسافران فرصت‌های جدیدی را فراهم می‌کند.