یک وسیله نقلیه پذیرایی در فرودگاه فرانکفورت با یک هواپیمای لوفت هانزا از نوع ایرباس A۳۲۱ برخورد کرده و بدنه هواپیما را سوراخ کرده است. برخورد قطعات فلزی با بدنه هواپیما منجر به آسیب جدی شده است. به گزارش فرانکفورتر نای‌پرس، خوشبختانه، هیچ صدمه‌ای به افراد نرسیده و در هواپیما مسافری حضور نداشته است. این حادثه در حال پردازش هواپیما به فرودگاه فرانکفورت اتفاق افتاده بود.

ژانویه 16, 2024

برخورد وسیله نقلیه پذیرایی با هواپیما در میدان‌هوایی فرانکفورت

یک وسیله نقلیه پذیرایی در فرودگاه فرانکفورت با یک هواپیمای لوفت هانزا از نوع ایرباس A۳۲۱ برخورد کرده و بدنه هواپیما را سوراخ کرده است. برخورد قطعات فلزی با بدنه هواپیما منجر به آسیب جدی شده است. به گزارش فرانکفورتر نای‌پرس، خوشبختانه، هیچ صدمه‌ای به افراد نرسیده و در هواپیما مسافری حضور نداشته است. این حادثه در حال پردازش هواپیما به فرودگاه فرانکفورت اتفاق افتاده بود.