برای اولین بار، دولت‌های اتحادیه اروپا به طور مشترک خواهان "توقف فوری بشردوستانه" در جنگ در نوار غزه شده‌اند که باید "به یک آتش بس پایدار منجر شود". ۲۷ رئیس دولت و دولت اتحادیه در نشستی در بروکسل در مورد بیانیه مربوطه به توافق رسیدند. آنها همچنین از دولت اسرائیل خواستند که از حمله زمینی به شهر رفح در جنوب منطقه خودداری کند. صدها هزار آواره فلسطینی در شرایط فاجعه باری در منطقه رفح تجمع کرده‌اند. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست که "دسترسی کامل، سریع، ایمن و بدون مانع" را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه تضمین کند تا از مرگ غیرنظامیان بیشتر از گرسنگی جلوگیری شود. این در حالی است که برای مدت طولانی، دولت فدرال آلمان، در بیانیه‌های اتحادیه اروپا عباراتی مانند «آتش بس» را نمی‌خواست و در مقابل آن مقاومت می‌کرد!

مارس 22, 2024

بالاخره آلمان با درخواست “آتش بس” در غزه موافقت کرد!

برای اولین بار، دولت‌های اتحادیه اروپا به طور مشترک خواهان “توقف فوری بشردوستانه” در جنگ در نوار غزه شده‌اند که باید “به یک آتش بس پایدار منجر شود”. ۲۷ رئیس دولت و دولت اتحادیه در نشستی در بروکسل در مورد بیانیه مربوطه به توافق رسیدند. آنها همچنین از دولت اسرائیل خواستند که از حمله زمینی به شهر رفح در جنوب منطقه خودداری کند. صدها هزار آواره فلسطینی در شرایط فاجعه باری در منطقه رفح تجمع کرده‌اند. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست که “دسترسی کامل، سریع، ایمن و بدون مانع” را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه تضمین کند تا از مرگ غیرنظامیان بیشتر از گرسنگی جلوگیری شود. این در حالی است که برای مدت طولانی، دولت فدرال آلمان، در بیانیه‌های اتحادیه اروپا عباراتی مانند «آتش بس» را نمی‌خواست و در مقابل آن مقاومت می‌کرد!