خبر خوب برای مسافران در ایالت هسن اینست که تردد مجدد قطارها بین فریدبرگ و فرانکفورت از صبح سه شنبه، پس از دو هفته کار ساخت و ساز آغاز شده است. به گفته فرانکفورتر الگیماین، در جریان عیدپاک، به دلیل کار ساخت و ساز، قطارهای منطقه ای و راه دور و همچنین قطارهای خط S-Bahn ۶ تحت تأثیر قرار گرفتند. گفته می‌شود، مسیرها حدود ۲.۵ کیلومتر به جهت پل ندابروک در Bad Vilbel کشیده شده اند.

آوریل 18, 2023

بازگشت قطارها بین فریدبرگ و فرانکفورت

خبر خوب برای مسافران در ایالت هسن اینست که تردد مجدد قطارها بین فریدبرگ و فرانکفورت از صبح سه شنبه، پس از دو هفته کار ساخت و ساز آغاز شده است. به گفته فرانکفورتر الگیماین، در جریان عیدپاک، به دلیل کار ساخت و ساز، قطارهای منطقه ای و راه دور و همچنین قطارهای خط S-Bahn ۶ تحت تأثیر قرار گرفتند. گفته می‌شود، مسیرها حدود ۲.۵ کیلومتر به جهت پل ندابروک در Bad Vilbel کشیده شده اند.