افراد ناشناس در اوایل صبح امروز یک دستگاه خودپرداز را در داخل ساختمان شهرداری تانوس شتاین (Taunusstein) منفجر دادند. طبق گزارش هسن شاو، سخنگوی پلیس گفته است که عاملان موفق به فرار شدند و تا هنوز رقم پول دزدیده شده نامشخص است. شهردار بلافاصله به صحنه حادثه رفت و خسارت را مورد بازرسی قرار داد و از کارمندان خواسته بود تا امروز از خانه کار کنند.

فوریه 22, 2023

انفجار دستگاه خودپرداز در تانوس شتاین

افراد ناشناس در اوایل صبح امروز یک دستگاه خودپرداز را در داخل ساختمان شهرداری تانوس شتاین (Taunusstein) منفجر دادند. طبق گزارش هسن شاو، سخنگوی پلیس گفته است که عاملان موفق به فرار شدند و تا هنوز رقم پول دزدیده شده نامشخص است. شهردار بلافاصله به صحنه حادثه رفت و خسارت را مورد بازرسی قرار داد و از کارمندان خواسته بود تا امروز از خانه کار کنند.