سازمان عفو بین الملل از قانون تجمعات ( تظاهرات) در ایالت هسن انتقاد کرده است.این سازمان حقوق بشری ضمن یک تویت این اقدام را ( خطری در راستای آزادی تظاهرات مسالمت آمیز در آلمان ) می‌داند. بر اساس قانون جدید پولیس امکان نظارت و کنترل مستقیم تجمعات در ایالت‌های هسن،باوریا و نوردراین وستفالن را خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، هفته گذشته پارلمان ایالتی با اکثریت آراء CDU و سبزها این قانون بحث برانگیز را تصویب کرد. در کنار بقیه موارد، معترضین مکلف‌اند موضوع اعتراض‌شان را ۴۸ ساعت قبل از شروع به ثبت برسانند و پولیس قادر خواهد بود اشتراک کننده‌ها را بررسی کند و جریان اعتراض را از طریق ویدیو زیر نظر بگیرد. اینک جناح چپ این اقدام را مغایر قانون اساسی می‌دانند و اعلام کرده در دادگاه بر علیه این قانون اقدام قانونی خواهند کرد.

مارس 29, 2023

انتقاد عفو بین الملل از قانون جدید اجتماعات

سازمان عفو بین الملل از قانون تجمعات ( تظاهرات) در ایالت هسن انتقاد کرده است.این سازمان حقوق بشری ضمن یک تویت این اقدام را ( خطری در راستای آزادی تظاهرات مسالمت آمیز در آلمان ) می‌داند. بر اساس قانون جدید پولیس امکان نظارت و کنترل مستقیم تجمعات در ایالت‌های هسن،باوریا و نوردراین وستفالن را خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، هفته گذشته پارلمان ایالتی با اکثریت آراء CDU و سبزها این قانون بحث برانگیز را تصویب کرد. در کنار بقیه موارد، معترضین مکلف‌اند موضوع اعتراض‌شان را ۴۸ ساعت قبل از شروع به ثبت برسانند و پولیس قادر خواهد بود اشتراک کننده‌ها را بررسی کند و جریان اعتراض را از طریق ویدیو زیر نظر بگیرد. اینک جناح چپ این اقدام را مغایر قانون اساسی می‌دانند و اعلام کرده در دادگاه بر علیه این قانون اقدام قانونی خواهند کرد.