از ابتدای سال ۲۰۲۳ ، قیمت‌ تک بلیط های شرکت های حمل‌ونقل منطقه‌ای( RMV و NVV) به دلیل انرژی و هزینه‌های عملیاتی بالا در ایالت هِسن افزایش می‌یابد. به گزارش هِسن شو، این بلیط‌ها به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد گران‌تر خواهند شد. درشهر فرانکفورت، بلیط تکی، ۵۵ سنت گرانتر میشود یعنی در حدود ۳.۴۰ یورو، هزینه میبرد. از سوی دیگر، قیمت بلیط های ماهانه و سالانه ثابت باقی خواهد ماند.

ژانویه 2, 2023

افزایش کرایه حمل و نقل عمومی

از ابتدای سال ۲۰۲۳ ، قیمت‌ تک بلیط های شرکت های حمل‌ونقل منطقه‌ای( RMV و NVV) به دلیل انرژی و هزینه‌های عملیاتی بالا در ایالت هِسن افزایش می‌یابد. به گزارش هِسن شو، این بلیط‌ها به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد گران‌تر خواهند شد. درشهر فرانکفورت، بلیط تکی، ۵۵ سنت گرانتر میشود یعنی در حدود ۳.۴۰ یورو، هزینه میبرد. از سوی دیگر، قیمت بلیط های ماهانه و سالانه ثابت باقی خواهد ماند.