هزینه حمل‌ونقل عمومی سال آینده در برخی نقاط آلمان گران‌تر خواهد شد. انجمن‌های حمل‌ونقل عمومی مانند برلین - برندنبورگ (VBB)، مونیخ (MVV) و نوردراین وست‌فالن (VRR) به‌ویژه از گران‌تر شدن بلیت‌ها خبر داده‌اند. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، در برخی شهرهای آلمان بلیت‌ها در سال جاری به‌تدریج گران‌تر شدند، اما در سال جدید نیز دوباره اندکی افزایش خواهند یافت. انجمن حمل‌ونقل آگسبورگ (AVV) نرخ بلیت‌ اتوبوس و قطار را ۱۲/۷ درصد افزایش می‌دهد. این افزایش در ایالت نورراین وست‌فالن (VRS) ۱۰/۴ درصد خواهد بود. انجمن‌ها دلیل این مسئله را افزایش هزینه انرژی و پرسنل می‌دانند. در برلین و برندنبورگ گرچه بلیت‌ها ۸ ماه پیش گران‌تر شدند، اما در اول ژانویه نیز ۶/۷ درصد افزایش خواهند یافت. قیمت بلیت آلمان به احتمال زیاد تغییر نخواهد کرد و همان ۴۹ یورو باقی می‌ماند.

دسامبر 12, 2023

افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی در سال ۲۰۲۴

هزینه حمل‌ونقل عمومی سال آینده در برخی نقاط آلمان گران‌تر خواهد شد. انجمن‌های حمل‌ونقل عمومی مانند برلین – برندنبورگ (VBB)، مونیخ (MVV) و نوردراین وست‌فالن (VRR) به‌ویژه از گران‌تر شدن بلیت‌ها خبر داده‌اند. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، در برخی شهرهای آلمان بلیت‌ها در سال جاری به‌تدریج گران‌تر شدند، اما در سال جدید نیز دوباره اندکی افزایش خواهند یافت. انجمن حمل‌ونقل آگسبورگ (AVV) نرخ بلیت‌ اتوبوس و قطار را ۱۲/۷ درصد افزایش می‌دهد. این افزایش در ایالت نورراین وست‌فالن (VRS) ۱۰/۴ درصد خواهد بود. انجمن‌ها دلیل این مسئله را افزایش هزینه انرژی و پرسنل می‌دانند. در برلین و برندنبورگ گرچه بلیت‌ها ۸ ماه پیش گران‌تر شدند، اما در اول ژانویه نیز ۶/۷ درصد افزایش خواهند یافت. قیمت بلیت آلمان به احتمال زیاد تغییر نخواهد کرد و همان ۴۹ یورو باقی می‌ماند.