مارس 30, 2023

افزایش فعالیت‌های جاسوسی روسیه در آلمان

رئیس دفتر حفاظت از قانون اساسی توماس هالدن وانگ نسبت به افزایش فعالیت‌های جاسوسی روسیه در آلمان هشدار داد. به گفته وی، روسیه به طور فزاینده‌ای بر حملات سایبری برای جاسوسی و خرابکاری  تکیه خواهد کرد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی نگران است که سرویس‌های مخفی روسیه در آینده در آلمان فعال تر شوند. توماس هالدن وانگ به مجله سیاسی ARD Kontraste گفت که روسیه از همه روش ها برای افزایش نفوذ خود، کسب دانش و تهیه محصولات مورد نیاز برای تسلیحات خود استفاده خواهد کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های جاسوسی خود را گسترش دهد. هالدن وانگ می گوید: «ما باید برای آن آماده باشیم. ما در همان سطحی هستیم که در جنگ سرد بودیم.»  بر اساس گزارش Kontraste، در آغاز سال جاری، ۵۴۴ دیپلمات در سفارت روسیه و کنسولگری های آن تایید شده بودند. کارشناسان بر این باورند که یک سوم آنها برای سرویس‌های مخفی پوتین کار می‌کنند.