تجویز دارو در آلمان با افزایش چشمگیری همراه است. از سال ۲۰۱۰، مصرف سرانه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است! بر اساس قطب نمای دارویی AOK، هر آلمانی در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۱.۲ دارو در روز مصرف می‌کرد. تقریباً به اندازه کشورهای همسایه. اما در سال ۲۰۲۰، هر آلمانی بیش از ۱.۵ دارو در روز مصرف می‌کرد. این نه تنها هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند برای سالمندان نیز خطرناک باشد، زیرا افراد مسن بیشتر قرص مصرف می‌کنند.  پروفسور راینهارد بوزه (TU Berlin) به خبرگزاری BILD گفت: «افزایش تجویز دارو به ویژه در افراد مسن قابل مشاهده است. این نگران‌کننده است که نیمی از بیماران بالای ۶۵ سال داروهایی دریافت می‌کنند که برای آنها خطرناک است.» علاوه بر این، بسیاری از مردم چندین دارو را به طور همزمان مصرف می‌کنند، به ویژه برای نارسایی قلبی، بیماری پارکینسون، زوال عقل و دیابت. این امر امکان اختلالات دارویی را افزایش می‌دهد.

مارس 17, 2023

افزایش سرانه مصرف دارو در آلمان

تجویز دارو در آلمان با افزایش چشمگیری همراه است. از سال ۲۰۱۰، مصرف سرانه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است! بر اساس قطب نمای دارویی AOK، هر آلمانی در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۱.۲ دارو در روز مصرف می‌کرد. تقریباً به اندازه کشورهای همسایه. اما در سال ۲۰۲۰، هر آلمانی بیش از ۱.۵ دارو در روز مصرف می‌کرد. این نه تنها هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند برای سالمندان نیز خطرناک باشد، زیرا افراد مسن بیشتر قرص مصرف می‌کنند.  پروفسور راینهارد بوزه (TU Berlin) به خبرگزاری BILD گفت: «افزایش تجویز دارو به ویژه در افراد مسن قابل مشاهده است. این نگران‌کننده است که نیمی از بیماران بالای ۶۵ سال داروهایی دریافت می‌کنند که برای آنها خطرناک است.» علاوه بر این، بسیاری از مردم چندین دارو را به طور همزمان مصرف می‌کنند، به ویژه برای نارسایی قلبی، بیماری پارکینسون، زوال عقل و دیابت. این امر امکان اختلالات دارویی را افزایش می‌دهد.