با سرازیر شدن پناه‌جویان به بایرن، حملات علیه این گروه و محل اقامت آن‌ها به طور فزاینده‌ای افزایش یافته‌است. یواخیم هرمان (CSU)، وزیر داخله/کشور ایالت بایرن گفت که راه‌اندازی تجمع‌ها و پخش بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی با دیدگاه‌های راست افراطی، نشان دهنده تمرکز شدید این گروه‌ها بر مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی است و ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم. به گزارش «میگاسین»، از آغاز سال، چندین رویداد از جمله آتش زدن پناه‌گاه‌ها و راه‌اندازی تجمع‌های اعتراضی علیه پناهندگان در مناطق مختلف بایرن رخ داده‌است. حزب سبزها دولت ایالتی را به کم‌کاری در این زمینه متهم می‌کند. مرکز مشاوره برای قربانیان خشونت‌های راست‌گرایانه، نژادپرستانه و یهودی‌ستیزی در بایرن (B.U.D.) نیز از افزایش خشونت علیه پناهندگان شکایت دارد و خواستار همبستگی بیشتر با پناه‌جویان است.این در حالیست که در پایان سال ۲۰۲۲، حدود ۱۶۹ هزار پناه‌جو، از جمله بیش از ۳۶ هزار نفر از اوکراین در اقامت‌گاه‌های پناهندگی بایرن اسکان داده شده بودند.

فوریه 24, 2023

افزایش حملات به پناه‌جویان در بایرن

با سرازیر شدن پناه‌جویان به بایرن، حملات علیه این گروه و محل اقامت آن‌ها به طور فزاینده‌ای افزایش یافته‌است. یواخیم هرمان (CSU)، وزیر داخله/کشور ایالت بایرن گفت که راه‌اندازی تجمع‌ها و پخش بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی با دیدگاه‌های راست افراطی، نشان دهنده تمرکز شدید این گروه‌ها بر مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی است و ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم. به گزارش «میگاسین»، از آغاز سال، چندین رویداد از جمله آتش زدن پناه‌گاه‌ها و راه‌اندازی تجمع‌های اعتراضی علیه پناهندگان در مناطق مختلف بایرن رخ داده‌است. حزب سبزها دولت ایالتی را به کم‌کاری در این زمینه متهم می‌کند. مرکز مشاوره برای قربانیان خشونت‌های راست‌گرایانه، نژادپرستانه و یهودی‌ستیزی در بایرن (B.U.D.) نیز از افزایش خشونت علیه پناهندگان شکایت دارد و خواستار همبستگی بیشتر با پناه‌جویان است.
این در حالیست که در پایان سال ۲۰۲۲، حدود ۱۶۹ هزار پناه‌جو، از جمله بیش از ۳۶ هزار نفر از اوکراین در اقامت‌گاه‌های پناهندگی بایرن اسکان داده شده بودند.