چهار دفتر دادستانی عمومی در براندنبورگ، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۲۹ پرونده را در زمینه ترویج ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور ثبت کرده‌اند. این رقم نسبت به سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. با توجه به افزایش ناگهانی آمار قاچاق انسان، نگرانی‌ها درباره امنیت در براندنبورگ افزایش یافته است. بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به افراد اهل سوریه، گرجستان و اوکراین است. با افزایش تعداد پرونده‌های قاچاق، مشخص شده است که در طول چهار سال گذشته تعداد سوری‌ها در میان متهمان این جرم به شدت چشمگیر بوده و نگران‌کننده‌ترین نکته استفاده از پناهندگان به عنوان راننده‌ها در فعالیت‌های قاچاق است. گزارش‌های اخیر همچنان نشان دهنده افزایش قابل‌توجهی قاچاق انسان در سراسر کشور، ارتباط افراد قاچاق‌چی با گروه‌های رادیکال و تفکیک فعالیت‌های آن‌ها به عنوان یک چالش امنیتی جدی توسط مقامات است.

ژانویه 12, 2024

افزایش تعداد پرونده‌های قاچاق انسان در سراسر آلمان

چهار دفتر دادستانی عمومی در براندنبورگ، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۲۹ پرونده را در زمینه ترویج ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور ثبت کرده‌اند. این رقم نسبت به سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. با توجه به افزایش ناگهانی آمار قاچاق انسان، نگرانی‌ها درباره امنیت در براندنبورگ افزایش یافته است. بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به افراد اهل سوریه، گرجستان و اوکراین است. با افزایش تعداد پرونده‌های قاچاق، مشخص شده است که در طول چهار سال گذشته تعداد سوری‌ها در میان متهمان این جرم به شدت چشمگیر بوده و نگران‌کننده‌ترین نکته استفاده از پناهندگان به عنوان راننده‌ها در فعالیت‌های قاچاق است. گزارش‌های اخیر همچنان نشان دهنده افزایش قابل‌توجهی قاچاق انسان در سراسر کشور، ارتباط افراد قاچاق‌چی با گروه‌های رادیکال و تفکیک فعالیت‌های آن‌ها به عنوان یک چالش امنیتی جدی توسط مقامات است.