اداره آمار ایالتی در ویسبادن روز چهارشنبه اعلام کرد که تقریباً هر چهارم تخم گذاری در سال گذشته از مرغی است که به درستی نگهداری شده است. این نسبت به سال ۲۰۲۱ چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد. فرانکفورتر الگیماین، به نقل از اطلاعات انجمن حمایت از حیوانات آلمان گزارش نموده که کلاً ۹ جوجه در هریک متر مربع پرورش می‌شوند، در حالیکه در کشاورزی ارگانیک، حداکثر شش مرغ در هر متر مربع را می‌توان در انبار نگهداری کرد. بخش دامپروری آلمان، بخاطرکشتن میلیون‌ها جوجه نر سالانه تحت فشار بود. بلاخره از ۱ ژانویه ۲۰۲۲، جوجه های نر دیگر به دلیل جنسیت کشته نمی شوند.

آوریل 6, 2023

افزایش تخم مرغ ارگانیک در هسن

اداره آمار ایالتی در ویسبادن روز چهارشنبه اعلام کرد که تقریباً هر چهارم تخم گذاری در سال گذشته از مرغی است که به درستی نگهداری شده است. این نسبت به سال ۲۰۲۱ چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد. فرانکفورتر الگیماین، به نقل از اطلاعات انجمن حمایت از حیوانات آلمان گزارش نموده که کلاً ۹ جوجه در هریک متر مربع پرورش می‌شوند، در حالیکه در کشاورزی ارگانیک، حداکثر شش مرغ در هر متر مربع را می‌توان در انبار نگهداری کرد. بخش دامپروری آلمان، بخاطرکشتن میلیون‌ها جوجه نر سالانه تحت فشار بود. بلاخره از ۱ ژانویه ۲۰۲۲، جوجه های نر دیگر به دلیل جنسیت کشته نمی شوند.