تراس موزه استدل بروی بازدیدکننده ها امروز پنجشنبه ۲۸ مارس افتتاح می شود. از اینجا بازدیدکننده گان می‌توانند تا یک منظره پانورامای بی‌نظیر بر روی سواحل اصلی ماین و سکای لاین را ببینند. براساس سایت شهرداری مایک ژوزف، شهردار فرانکفورت گفته است:« با پشت بام استدل، مکان جدیدی داریم که برای ساکنان فرانکفورت و همچنین گردشگران جذابیت خاصی دارد.» معلومات بیشتر در سایت شهر‌داری فرانکفورت!بیشتر در مورد این 👉 https://xn--tp-nbe.de/l۱jlx

مارس 28, 2024

افتتاح تراس موزه استدل در شهر فرانکفورت

تراس موزه استدل بروی بازدیدکننده ها امروز پنجشنبه ۲۸ مارس افتتاح می شود. از اینجا بازدیدکننده گان می‌توانند تا یک منظره پانورامای بی‌نظیر بر روی سواحل اصلی ماین و سکای لاین را ببینند. براساس سایت شهرداری مایک ژوزف، شهردار فرانکفورت گفته است:« با پشت بام استدل، مکان جدیدی داریم که برای ساکنان فرانکفورت و همچنین گردشگران جذابیت خاصی دارد.» معلومات بیشتر در سایت شهر‌داری فرانکفورت!

بیشتر در مورد این 👉 https://xn--tp-nbe.de/l۱jlx