اتحادیه رانندگان قطار GDL اعلام کرد که در یک رای‌گیری حدود ۹۷ درصد از اعضا موافق اعتصابات نامحدود بودند. این اتحادیه همچنان گفته است که قبل از ۸ ژانویه ۲۰۲۴ نباید اعتصاب راه آهن برگزار شود. این بدان معناست که کلاوس وسلسکی، رئیس GDL می‌تواند در هر زمان از این رای‌گیری به عنوان ابزاری برای اعمال فشار در یک مناقشه چانه‌زنی جمعی با دویچه بان استفاده کند. همانند اعتصاب‌های هشداردهنده اخیر، اعتصاب‌ها احتمالاً بر S-Bahn برلین و همچنین قطارهای مسافت طولانی و قطارهای منطقه‌ای در برلین و براندنبورگ  تأثیر خواهد گذاشت. در دورهای قبلی چانه زنی دسته جمعی، اعتصابات چند روزه غیرمعمول نبود. طولانی ترین اعتصاب GDL تا به امروز در راه آهن در می ۲۰۱۵ با ۱۲۷ ساعت (۵ روز به اضافه ۷ ساعت) در حمل و نقل مسافر و ۱۳۸ ساعت اعتصاب (۵ روز به اضافه ۱۸ ساعت) در حمل و نقل بار رخ داد.
دسامبر 20, 2023

اعضای GDL به اعتصابات نامحدود قطارها رأی دادند

اتحادیه رانندگان قطار GDL اعلام کرد که در یک رای‌گیری حدود ۹۷ درصد از اعضا موافق اعتصابات نامحدود بودند. این اتحادیه همچنان گفته است که قبل از ۸ ژانویه ۲۰۲۴ نباید اعتصاب راه آهن برگزار شود. این بدان معناست که کلاوس وسلسکی، رئیس GDL می‌تواند در هر زمان از این رای‌گیری به عنوان ابزاری برای اعمال فشار در یک مناقشه چانه‌زنی جمعی با دویچه بان استفاده کند. همانند اعتصاب‌های هشداردهنده اخیر، اعتصاب‌ها احتمالاً بر S-Bahn برلین و همچنین قطارهای مسافت طولانی و قطارهای منطقه‌ای در برلین و براندنبورگ  تأثیر خواهد گذاشت. در دورهای قبلی چانه زنی دسته جمعی، اعتصابات چند روزه غیرمعمول نبود. طولانی ترین اعتصاب GDL تا به امروز در راه آهن در می ۲۰۱۵ با ۱۲۷ ساعت (۵ روز به اضافه ۷ ساعت) در حمل و نقل مسافر و ۱۳۸ ساعت اعتصاب (۵ روز به اضافه ۱۸ ساعت) در حمل و نقل بار رخ داد.