پیوستن کارمندان به اعتصاب، فرودگاه‌های برلین-براندنبورگ، هامبورگ و هانوفر را فلج کرده است. به این ترتیب، صدها پرواز در این سه فرودگاه آلمان لغو شده است. در هامبورگ، اعتصاب از عصر یکشنبه آغاز شد و به گفته مقامات فرودگاه آنجا، تمام ۱۲۳ پرواز برنامه ریزی شده و حداقل ۵۰ فرود از ۱۲۱ فرود، لغو شده است. در برلین، ۲۰۰ پرواز لغو شده است و به گفته مدیریت فرودگاه، حدود ۲۷۰۰۰ نفر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. احتمال می‌رود که حدود یک سوم از فرودهای برنامه‌ریزی شده برای امروز لغو خواهد شد. در هانوفر، کارمندان فرودگاه عصر یکشنبه به دلیل اعتصاب هشدار دهنده دست از کار کشیدند. به گفته اتحادیه وردی، این اعتصاب پس از شکست مذاکرات جمعی برای پرداخت حقوق کارکنان امنیتی فرودگاه صورت می‌گیرد. این اتحادیه خواستار افزایش ۱۰.۵ درصدی دستمزد برای حدود ۲.۵ میلیون کارمند و حداقل ۵۰۰ یورو اضافی در ماه است.

مارس 13, 2023

اعتصاب در فرودگاه‌ها، و لغو گسترده پروازها

پیوستن کارمندان به اعتصاب، فرودگاه‌های برلین-براندنبورگ، هامبورگ و هانوفر را فلج کرده است. به این ترتیب، صدها پرواز در این سه فرودگاه آلمان لغو شده است. در هامبورگ، اعتصاب از عصر یکشنبه آغاز شد و به گفته مقامات فرودگاه آنجا، تمام ۱۲۳ پرواز برنامه ریزی شده و حداقل ۵۰ فرود از ۱۲۱ فرود، لغو شده است. در برلین، ۲۰۰ پرواز لغو شده است و به گفته مدیریت فرودگاه، حدود ۲۷۰۰۰ نفر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. احتمال می‌رود که حدود یک سوم از فرودهای برنامه‌ریزی شده برای امروز لغو خواهد شد. در هانوفر، کارمندان فرودگاه عصر یکشنبه به دلیل اعتصاب هشدار دهنده دست از کار کشیدند. به گفته اتحادیه وردی، این اعتصاب پس از شکست مذاکرات جمعی برای پرداخت حقوق کارکنان امنیتی فرودگاه صورت می‌گیرد. این اتحادیه خواستار افزایش ۱۰.۵ درصدی دستمزد برای حدود ۲.۵ میلیون کارمند و حداقل ۵۰۰ یورو اضافی در ماه است.