اعتصاب هشداردهنده از نیمه شب آغاز شد و پیش‌بینی می شود ۲۴ ساعت طول بکشد. حمل و نقل عمومی محلی نیز قرار است در هفت ایالت فدرال اعتصاب کنند. قطارها، اتوبوس‌ها و هواپیماها امروز در سراسر آلمان ایستاده اند. این اعتصابات احتمالاً باعث ایجاد اختلالات و ازدحام گسترده در بخش حمل و نقل خواهد شد. تردد بین شهری در راه آهن به طور کامل قطع می‌شود و ترافیک منطقه‌ای تا حد زیادی متوقف شده است. تقریباً همه فرودگاه‌های آلمان (به استثنای فرودگاه برلین) در اعتصاب هستند. آبراه ها و بنادر نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. اتحادیه وردی خواهان افزایش ۵۰۰ یورو حقوق برای کارمندان شده، اما کارفرمایان تاکنون با آن مخالفت کرده اند. 
مارس 27, 2023

اعتصاب امروز، روند زندگی عادی در آلمان را مختل کرده است

اعتصاب هشداردهنده از نیمه شب آغاز شد و پیش‌بینی می شود ۲۴ ساعت طول بکشد. حمل و نقل عمومی محلی نیز قرار است در هفت ایالت فدرال اعتصاب کنند. قطارها، اتوبوس‌ها و هواپیماها امروز در سراسر آلمان ایستاده اند. این اعتصابات احتمالاً باعث ایجاد اختلالات و ازدحام گسترده در بخش حمل و نقل خواهد شد. تردد بین شهری در راه آهن به طور کامل قطع می‌شود و ترافیک منطقه‌ای تا حد زیادی متوقف شده است. تقریباً همه فرودگاه‌های آلمان (به استثنای فرودگاه برلین) در اعتصاب هستند. آبراه ها و بنادر نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. اتحادیه وردی خواهان افزایش ۵۰۰ یورو حقوق برای کارمندان شده، اما کارفرمایان تاکنون با آن مخالفت کرده اند.