اعتصابات امروز دامن‌گیر خطوط حمل و نقل محلی شد و فرانکفورت،کاسل و ویسبادن را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تمام متر‌وها (U.bahn) و ترامواها (Straßenbahn) برای ۲۴ ساعت بدون جایگزین حرکت نخواهند کرد.در همین حال در ویسبادن هیچ اتوبوسی حرکت نخواهد کرد. نهاد حمایت از کارمندان (Verdi) و اتحادیه کارمندان دولتی (dbb) این اعتصابات را بخاطر ازدیاد حقوق، حد اقل ۱۰.۵ درصد برای حدود ۲و نیم ملیون کارمند فدرال و محلی که در مذاکرات این نهادها مطرح است برنامه ریزی کرده‌اند، آنها خواستار حد اقل ۵۰۰ یورو حقوق بیشتر در ماه هستند.
مارس 3, 2023

اعتصابات: این‌بار خطوط حمل و نقل عمومی

اعتصابات امروز دامن‌گیر خطوط حمل و نقل محلی شد و فرانکفورت،کاسل و ویسبادن را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تمام متر‌وها (U.bahn) و ترامواها (Straßenbahn) برای ۲۴ ساعت بدون جایگزین حرکت نخواهند کرد.در همین حال در ویسبادن هیچ اتوبوسی حرکت نخواهد کرد. نهاد حمایت از کارمندان (Verdi) و اتحادیه کارمندان دولتی (dbb) این اعتصابات را بخاطر ازدیاد حقوق، حد اقل ۱۰.۵ درصد برای حدود ۲و نیم ملیون کارمند فدرال و محلی که در مذاکرات این نهادها مطرح است برنامه ریزی کرده‌اند، آنها خواستار حد اقل ۵۰۰ یورو حقوق بیشتر در ماه هستند.

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین