ژانویه 26, 2023

از هر پنج کودک بیش از یک کودک در معرض فقر قرار دارد

بر اساس تحلیل بنیاد برتلزمن، بیش از یک پنجم کودکان در آلمان در معرض خطر فقر قرار دارند. وضعیت، اخیراً از جمله به دلیل بحران های فعلی بدتر شده است. این نتیجه تحلیلی است که توسط بنیاد برتلزمن در روز پنجشنبه منتشر شد. به گفته این بنیاد، کودکان خانواده‌های تک والدی و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر از فقر آسیب دیده اند. همچنان، مسئولیت مراقبت از کودک، اغلب کار تمام وقت را برای والدین غیرممکن می‌کند و بسیاری از آنها به مزایای هارتز IV وابسته هستند. همانطور که از تجزیه و تحلیل مشاهده می‌شود، تعداد کودکان و نوجوانان که به کمک‌های هارتز IV وابسته هستند، اخیرا در آلمان برای اولین بار در پنج سال گذشته افزایش یافته اند.