اتحادیه وردی بار دیگر از کارمندان دویچه پست در سراسر کشور خواست دست از کار بکشند و در اعتصاب امروز و فردا شرکت کنند. این اعتصابات برای درخواست افزایش ۱۵ درصدی دستمزد حدود ۱۶۰۰۰۰ کارمند برنامه ریزی شده است. تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی نیز امروز در برلین، روستوک و مونیخ و فردا در دورتموند، هامبورگ، زاربروکن، نورنبرگ، فرانکفورت آم ماین و اشتوتگارت برنامه ریزی شده است. آندریا کوچیس، معاون وردی، گفت: "برای دومین بار، این یک سیگنال روشن به کارفرمایان است که کارکنان آماده مبارزه برای خواسته‌های خود هستند و ما اکنون انتظار داریم دور مذاکراتی که با افزایش قابل توجه حقوق به پایان برسد." به نوبه خود، هیئت مدیره دویچه پست درخواست اتحادیه را رد کرد و آن را "غیر واقعی" توصیف کرد.

فوریه 6, 2023

اداره پست در سراسر کشور دوباره اعتصاب کرد

اتحادیه وردی بار دیگر از کارمندان دویچه پست در سراسر کشور خواست دست از کار بکشند و در اعتصاب امروز و فردا شرکت کنند. این اعتصابات برای درخواست افزایش ۱۵ درصدی دستمزد حدود ۱۶۰۰۰۰ کارمند برنامه ریزی شده است. تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی نیز امروز در برلین، روستوک و مونیخ و فردا در دورتموند، هامبورگ، زاربروکن، نورنبرگ، فرانکفورت آم ماین و اشتوتگارت برنامه ریزی شده است. آندریا کوچیس، معاون وردی، گفت: “برای دومین بار، این یک سیگنال روشن به کارفرمایان است که کارکنان آماده مبارزه برای خواسته‌های خود هستند و ما اکنون انتظار داریم دور مذاکراتی که با افزایش قابل توجه حقوق به پایان برسد.” به نوبه خود، هیئت مدیره دویچه پست درخواست اتحادیه را رد کرد و آن را “غیر واقعی” توصیف کرد.