پلیس فدرال در فرودگاه فرانکفورت مجبور شد یک مرد مست ۲۹ ساله را از هواپیمایی که روز چهارشنبه قرار بود بلند شود، بیرون بیاورد. فرانکفورت الگیماین به نقل از پایگاه خبری dpa، خبرداده است که خلبان این مرد را به دلیل رفتار پرخاشگرانه از پرواز به استانبول محروم کرده و به پلیس خبر داده بود. اما این مرد به شدت مقاومت کرد و در نهایت بعد از آزمایش الکل تنفسی که ۱.۹۳ در هزار نشان داد، از پرواز اخراج شد.

مارس 9, 2023

اخراج یک مرد از هواپیما در فرانکفورت

پلیس فدرال در فرودگاه فرانکفورت مجبور شد یک مرد مست ۲۹ ساله را از هواپیمایی که روز چهارشنبه قرار بود بلند شود، بیرون بیاورد. فرانکفورت الگیماین به نقل از پایگاه خبری dpa، خبرداده است که خلبان این مرد را به دلیل رفتار پرخاشگرانه از پرواز به استانبول محروم کرده و به پلیس خبر داده بود. اما این مرد به شدت مقاومت کرد و در نهایت بعد از آزمایش الکل تنفسی که ۱.۹۳ در هزار نشان داد، از پرواز اخراج شد.