دولت تهران دو دیپلمات آلمانی را از ایران اخراج می‌کند. این تصمیم در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی از برلین گرفته شده است. تاگزشاو به نقل از خبرگزاری مهر می‌گوید که دلیل اخراج این دو دیپلمات «دخالت آلمان در امور داخلی و حقوقی ایران» عنوان شده است. هنوز مشخص نیست که کدام دیپلمات‌های آلمانی قرار است از ایران خارج شوند. کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، می‌گوید: «وزارت خارجه سفیر آلمان را احضار کرده و این خبر را به اطلاع او رسانده است.»

مارس 1, 2023

اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران

دولت تهران دو دیپلمات آلمانی را از ایران اخراج می‌کند. این تصمیم در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی از برلین گرفته شده است. تاگزشاو به نقل از خبرگزاری مهر می‌گوید که دلیل اخراج این دو دیپلمات «دخالت آلمان در امور داخلی و حقوقی ایران» عنوان شده است. هنوز مشخص نیست که کدام دیپلمات‌های آلمانی قرار است از ایران خارج شوند. کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، می‌گوید: «وزارت خارجه سفیر آلمان را احضار کرده و این خبر را به اطلاع او رسانده است.»