شرکت خودروسازی فورد قصد دارد ۳۸۰۰ نیروی کار خود را در اروپا اخراج کند. این مسئله بر هزاران نیروی کار این کمپانی در آلمان نیز تاثیر گذاشته است. به گزارش روزنامه t.online، به این ترتیب ۲۳۰۰ نفر در شهرهای کلن و آخن شغل خود را از دست خواهند داد. دلیل این تصمیم مشکلات مالی عنوان شده است. درحال حاضر ۱۴٫۰۰۰ نفر در شرکت فورد کلن و ۲۰۰ نفر در مرکز پژوهش‌های آخن کار می‌کنند. این شرکت خودروسازی به تازگی خودروهای الکتریکی نیز تولید می‌کند.

فوریه 14, 2023

اخراج بیش از دو هزار نیروی کار از کمپانی فورد در آلمان

شرکت خودروسازی فورد قصد دارد ۳۸۰۰ نیروی کار خود را در اروپا اخراج کند. این مسئله بر هزاران نیروی کار این کمپانی در آلمان نیز تاثیر گذاشته است. به گزارش روزنامه t.online، به این ترتیب ۲۳۰۰ نفر در شهرهای کلن و آخن شغل خود را از دست خواهند داد. دلیل این تصمیم مشکلات مالی عنوان شده است. درحال حاضر ۱۴٫۰۰۰ نفر در شرکت فورد کلن و ۲۰۰ نفر در مرکز پژوهش‌های آخن کار می‌کنند. این شرکت خودروسازی به تازگی خودروهای الکتریکی نیز تولید می‌کند.