قرار است بخاطر تعمیر در خطوط اوبان U4,U5,U6 و Straßenbahn 11 این خطوط  برای هفته‌ها بسته بمانند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس به نقل از شرکت حمل و نقل فرانکفورت (VGF) قرار است بزرگترین پروژه ساخت و ساز امسال در تونل B صورت گیرد که تخمینآ از۲۲ ژولیه تا ۴ سپتامبر را در برخواهد گرفت که این منجر به اختلال حرکت در U4 وU5 خواهد شد. این درحالی است که مسافران خط U4 باید تراموای خط ۱۲ یا ۱۶ را به عنوان جایگزین استفاده کنند و برای جایگزین U5 اتوبوس‌هایی بین ایستگاه Konstablerwache و Eckenheim در نظر گرفته شده است. در همین حال قراراست از تابستان امسال در شلوغ ترین خط بین هوخست و فشنهایم، ترامواهای بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد.

مارس 10, 2023

اختلال در حرکت خطوط اوبان و تراموا در تعطیلات تابستان

قرار است بخاطر تعمیر در خطوط اوبان U4,U5,U6 و Straßenbahn 11 این خطوط  برای هفته‌ها بسته بمانند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس به نقل از شرکت حمل و نقل فرانکفورت (VGF) قرار است بزرگترین پروژه ساخت و ساز امسال در تونل B صورت گیرد که تخمینآ از۲۲ ژولیه تا ۴ سپتامبر را در برخواهد گرفت که این منجر به اختلال حرکت در U4 وU5 خواهد شد. این درحالی است که مسافران خط U4 باید تراموای خط ۱۲ یا ۱۶ را به عنوان جایگزین استفاده کنند و برای جایگزین U5 اتوبوس‌هایی بین ایستگاه Konstablerwache و Eckenheim در نظر گرفته شده است. در همین حال قراراست از تابستان امسال در شلوغ ترین خط بین هوخست و فشنهایم، ترامواهای بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد.